Tabung Amanah Saham Kedah

NamaTabung AmanahSaham Kedah (Tabung ASK)
JenisPendapatan dan Pertumbuhan Modal
KategoriTabung Ekuiti Berteraskan Syariah
Objektif PelaburanMemberi peluang peningkatan modal dan pengagihan pendapatan melalui pelaburan berteraskan prinsip Syariah pada risiko yang wajar
Tempoh HayatTabung ASK dilancarkan pada 27 Feb 1995 dan akan terus beroperasi sehingga ditamatkan mengikut Fasal 25 Suratikatan ASK
Syarat Kelayakan PelaburBumiputera Malaysia berumur 18 tahun ke atas atau syarikat/institusi milik Bumiputera
Tanda Aras PrestasiIndeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (“FBM EMAS Syariah”)
Polisi Pengagihan PendapatanPengagihan tahunan/interim (jika ada) berdasarkan jumlah pulangan Tabung ASK
Saiz Tabung200 juta unit
Tahun KewanganDalam tempoh 12 bulan berakhir pada hari terakhir bulan Februari setiap tahun
PemegangAmanahCIMB Islamic Trustee Berhad
NominiCIMB Islamic Bank Berhad
JuruauditJamal, Amin & Partners
Perunding PercukaianJamal, Amin Tax Services Sdn. Bhd.
Peguambela & PeguamcaraTetuan Hoe & Ahmad Zaki
Bank-BankCIMB Islamic Bank Berhad Bank Simpanan Nasional
Yuran & Caj
Caj Jualan Seunit3 % (maksima 5%) Berasaskan NAB seunit
Caj Belian Balik SeunitTidak melebihi 5 sen (mak. 2%) berasaskan NAB seunit
Yuran & Caj
Yuran tahunan PengurusTidak melebihi 1.5% setahun berasaskan NAB tabung ASK dan diakru secara harian
Yuran Tahunan Pemegang Amanah0.07% setahun berasaskan NAB Tabung ASK dan diakru secara harian.
Lain-lain YuranTiada