PENGURUSAN PORTFOLIO

Home / PENGURUSAN PORTFOLIO

Syarikat menyediakan perkhidmatan pengurusan pelaburan yang efektif bagi memenuhi keperluan setiap pelabur samada dari syarikat-syarikat korporat, agensi-agensi kerajaan mahupun individu

Perkhidmatan profesional yang ditawarkan adalah bagi pelaburan ekuiti, pendapatan tetap dan juga instrumen pasaran wang berlandaskan syariah di bawah pelbagai peruntukan seperti strategi seimbang, pendapatan, pertumbuhan dan agresif